Menu

Proqram təminatı sahəsində çalışan mütəxəssislərdən bu peşəyə təkbaşına yiyələnməyin mümkün olub-olmadığını soruşsanız, əksəriyyəti sizə müsbət cavab verəcəkdir.

Satış hər birimizin həyatının bir parçasıdır. Kimi öz fikrini, mövqeyini, savadını satır, kimi isə satış nümayəndəsi (menecer) kimi çalışdığı şirkətin məhsullarını və ya xidmətlərini.

Continuously changing and evolving world standards and trends, are influencing our priorities and living standards as well. Considering the modern world’s challenges that alarm our society for decades are now more critical.

17.08.2021

Korporativ dünya “müdir” və “lider” terminlərini bir çox hallarda sinonim kimi işlətsə də, ikisini bir-birindən fərqləndirən xeyli xüsusiyyət var.

Welcome to Part 2 of the NES game development series. We are going to focus on the improvement of the code structure by utilizing ca65 features and as promised write an actual game. Today we will be developing Pong.