Menu

Bildiyiniz kimi indiki dövrdə insan həyatını internetsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. İnternetin inkişafı ilə birlikdə iş perspektivi tamamilə dəyişdi.

“Ağıllı” texnologiyaların inkişaf etdiyi bir dövrdə “Data Science” sahəsinin inkişafı, ona olan və yaxın 50-60 illik gələcəkdə olacaq tələbat, İT gündəminin əsas mövzusuna çevrilmişdir. Biz, demək olar ki, hər gün “ağıllı” texnologiyalarla qarşılaşırıq.

Mürəkkəb bir məntiqi sistemdə, həcmli hesablama tapşırıqları və hadisələr axını olan bir sistemdə paylanmış bir arxitektura təşkil etmək və onun komponentləri arasında əlaqə yaratmaq lazımdır. Belə bir arxitektura üçün ən çox iki həllərdən biri istifadə olunur: RabbitMQ və ya Apache Kafka. Bu yazıda bu mesaj brokerlərinin necə fərqləndiyini və hansı hallarda hansı hallarda istifadə olunacağını anlayacağıq.

Şübhə etmirəm ki, hər birimiz öz məlumatlarımızı, kənar şəxslərin gözündən qorumaq istəyirik, lakin əksər insanlar elementar olaraq təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşırlar. Bugünkü mövzuda məlumatların saxlandığı hesabların şifrəsindən danışacağıq.

Biz həqiqətən də inanırıq ki, iş düzgün və effektiv görüldükdə, Məhsul Lideri, möhtəşəm texnologiyalar və dizaynerlərdən ibarət çarpaz funksional komandaya işlərini yerinə yetirməyə kömək edə biləcək güc multiplikatoru rolunu oynayır.