Menu

Valideynlər və müəllimlər çox vaxt video oyunlarını vaxt itkisi kimi düşünürlər, çünki uşaqların video oyunlarına çox vaxt sərf edib, dərslərinə diqqət yetirmədiklərinə inanırlar.

Java, Garbage Collector is an important aspect that differentiates it from languages that do have not automatic GC, Let's dive a bit into GC, and see how many types of GC we have and what kind of spaces we have in heap in Java.

Uğurlarımızın əsaslıca səbəblərindən biri özünü düzgün ifadə edə bilmək qabiliyyətidir. Özünüzü düzgün ifadə bilməyin əsas açarı – özgüvəndir, özünə inamdır.

Özünün uzun tarixi ərzində reklam keyfiyyətcə inkişaf edərək insan şüurunu şüurlu və şüursuz səviyyədə idarə edir. Reklamı siz əminlikdə qədim bir elm olaraq hesab edə bilərsiniz. Romada məlumatların yayılması üçün marketinq kanallarının təsnifatına keçməzdən əvvəl sizə Qədim Roma tarixindən maraqlı nümunələr təqdim etmək istəyirik.

Java Sun Microsystems-də James Gosling tərəfindən tərtib edilmiş ümumi təyinatlı, obyekt yönümlü proqramlaşdırma dilidir. Java proqramlarının tərtibi Java Virtual Maşınından istifadə edərək istənilən platformada işlədilə bilən bayt kodu ilə nəticələnir. Buna görə Java həm də WORA (bir dəfə yaz, hər yerdə işlə) dili kimi tanınır. Java struktur və sintaksisinə görə C proqram dilinə çox yaxındır.