Enerji təchizatı xidməti evləri, biznesləri və digər obyektləri elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün vacibdir. Enerji techizatı xidmeti komponentlərindən bəziləri aşağıdakılardır:

Enerji istehsalı: Enerji istehsal edən qurğular elektrik enerjisi son istifadəçilərinə yaxın və ya onlardan uzaqda yerləşdirilə bilər.

Elektrik enerjisinin ötürülməsi: Elektrik enerjisinin ötürülməsi elektrik enerjisinin elektrik istehsal qurğularından yerli paylayıcı sistemlərə qədər uzun məsafələrə hərəkətini nəzərdə tutur. Bu, bir qayda olaraq, böyük miqdarda elektrik enerjisini böyük məsafələrə daşıya bilən yüksək gərginlikli elektrik xətləri vasitəsilə həyata keçirilir.

Enerji paylanması: Elektrik paylanması elektrik enerjisinin evlərə, müəssisələrə və digər obyektlərə yerli çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu, bir qayda olaraq, ayrı-ayrı transformatorlara qoşulan aşağı gərginlikli elektrik xətləri şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilir, sonra elektrik enerjisini ayrı-ayrı binalara paylayır.

Gücün ölçülməsi: Gücün ölçülməsi fərdi müştərilər tərəfindən istehlak edilən elektrik enerjisinin miqdarının ölçülməsini nəzərdə tutur. Bu, adətən, müştərinin olduğu yerdə quraşdırılan və enerji təchizatı şirkəti tərəfindən nəzarət edilən elektrik sayğaclarından istifadə etməklə həyata keçirilir.

Elektrik enerjisinin hesablanması: Elektrik enerjisinin hesablanması istehlak etdikləri elektrik enerjisinə görə müştərilərdən ödənişlərin hesablanmasını və yığılmasını nəzərdə tutur. Buraya elektrik enerjisinin dəyəri, eləcə də enerji təchizatı xidmətləri ilə bağlı müxtəlif ödənişlər və vergilər daxildir.

Bütövlükdə, enerji təchizatı xidmətləri cəmiyyətin fəaliyyəti üçün vacibdir və müştərilərə etibarlı və münasib elektrik enerjisini çatdırmaq üçün kompleks infrastruktur və sistemlər şəbəkəsini tələb edir.

+994124043140