Peşakar metodistlərin iştirakı ilə hazırlanmış Azərbaycan dilində olan distant tədris platforması. Bütün dərsləri aparan müəllimlər və kuratorlar təqdim olunan peşə üzrə yerli və xarici şirkətlərdə çalışan və bu sahədə unikal təcrübə qazanmış mütəxəssilərdir. Kurslar yerli bazarın spesifikası ilə yanaşı aparıcı dünya praktikaların özündə birləşdirir. "30% nəzəriyyə və 70% təcrübə" prinsipi və mikrotədris metodologiyası əsasında tərtib olunmuş təhsil proqramı qısa zamanda arzu olunan rəqəmsal peşəya sahinb olmaq imkanı yaradır

  • Azərbaycan dilində təhsil
  • 100% kurator dəstəyi
  • Dərhal başlamaq imkanı
  • Real keyslər və tapşırıqlar əsasında distant təhsil

Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz?

Universum-un rəsmi saytına nəzər salın:

universum.az