Yalnız insanların əməkdaşlıq etdiyi halda gələcəyimiz ola bilər. Bu gələcəyin necə olacağı isə, hansı insanların əməkdaşlıq edəcəyindən asılıdır.

Ümumi tərəfdaşlar

Bunlar əsasən yerli şirkət və qurumlardır ki, biz onlarla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik – məhsul və xidmətlərin yaradılmasından başlayaraq sosial layihələrin həyata keçirilməsinədək.

ACS Tərəfdaşlarımız

Bunlar, əsasən, Automated Control Systems xidməti Automated Control Systems çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyimiz və müvafiq sertifikatlarına malik olduğumuz xarici vendorlardır.

VAS Tərəfdaşlarımız

Bunlar telekom və digər texnoloji sahələrdə çalışan yerli şirkətlərdir ki, biz onlarla birgə VAS və Kommunikasiya Xidmətlərimizi yaradırıq. VAS and Communications Services.