Меню

Yeni dövrün B2B satış texnikaları

Satış hər birimizin həyatının bir parçasıdır. Kimi öz fikrini, mövqeyini, savadını satır, kimi isə satış nümayəndəsi (menecer) kimi çalışdığı şirkətin məhsullarını və ya xidmətlərini.

Satış texnikaları müxtəlifdir və bu texnikalar bir çox meyarlardan asılıdır. Onlardan biri və yəqin ki ən birincisi satışın istiqamətidir. Demək olar ki, hər birimizə tanış olan 2 istiqamət var: B2B və B2C satış. B2B dedikdə “business to business” - bir şirkətin digər bir şirkətə satışı, B2C dedikdə isə “business to consumer” - bir şirkətin fərdlərə (fiziki şəxslərə) satışı nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, bu istiqamətlərdən hər birinin öz satış metodu, texnikası mövcuddur.

B2B satış daha mürəkkəbdir və daha çox fərdi yanaşma tələb edir. Əgər illər əvvəl bu satışlar klassik metodlarla aparılırdısa, bugün həm pandemiyanın yaratdığı, həm də yeni dövrün tələb etdiyi üsullarla davam edir. Məsələn, əvvəllər “cold calls”, yəni “soyuq zənglər” satış vasitəsi kimi təsirli idisə, bugün onlar bir qədər zəifləyib və öz yerini daha çox müxtəlif sosial şəbəkələr və platformalar üzərindən aparılan satışlara verib. Hərçənd, postsovet ölkələrində bu proses daha yavaş irəliləyir.

b2b satish

“Social selling” (“Sosial satış”) - yeni reallıqdır.

“Social selling” satış prosesinin bir hissəsi kimi müştəri əlaqələrini inkişaf etdirməkdir. Yaxın keçmişdə “Social selling” B2B satışında fenomenlərdən biri idi: bəzi satıcılar bu imkanlardan istifadə edir, digərləri isə istifadə etmirdi. Son iki il - 2020-2021-ci illər oyunun qaydalarını dəyişdi. Artıq dünyanın bir çox yerlərində, eləcə də bizim ölkədə “Social selling”-in əhəmiyyəti haqqında düşünməyə başlanıldığını gördük və hətta bəziləri bu texnikaların aktiv şəkildə tətbiqinə başladılar.

2021-ci ildə “Social selling” B2B satış komandalarının ayrılmaz hissəsi və uğur qazanmaq, rəqibləri qabaqlamaq üçün əsas silahlarından biridir.

Linkedin, Facebook, Telegram və s. platformalar vasitəsilə əldə etdiyiniz məlumatlar sizə müştərilərinizi daha yaxından tanımaq və beləliklə, onların hər birinə fərdi yanaşma formalaşdırmaq imkanı yaradır. Bu isə o deməkdir ki, effektiv nəticə əldə etmək şansınız artır.

social selling satish

Artıq hər hansı bir müştəriyə çıxmaq üçün bir yox, bir neçə kanaldan istifadə etmək mümkündür. Bu isə öz növbəsində satış prosesini sürətləndirir. Bundan əlavə, digər məqamları da gözdən qaçırmaq olmaz. Yeni dövr satış proseslərinin avtomatlaşdırılmasını tələb edir. Satışın hər bir mərhələsinin izlənilə bilən olmağı böyük B2B müəssisələri üçün məhsuldarlığı və xidmət keyfiyyətini artırmaq baxımından əla fürsətdir. Bu da öz növbəsində satış artımına müsbət təsir göstərir.

Unutmayaq ki, satış ən primitiv şəkildə belə hər bir dövrdə aktual peşələrdən biri olub və olmaqdadır. Sadəcə zamanın tələblərini duymaq və onları düzgün tətbiq etmək lazımdır.