Menyu

Məhsullar


Bu bölmədə bizim istifadəyə hazır məhsullarımız haqda ümumi məlumat təqdim olunub. Daha ətraflı məlumat əldə etmək və ya istənilən məhsula dair nümayiş sifariş etmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın.

ARAMİS – İşçi Resurslarının İdarə Edilməsi və Akkreditasiyası sistemi

ARAMIS – işçi resurslarının idarə edilməsi və akkreditasiyası üçün nəzərdə tutulmuş proqram təminatıdır. Bu çözüm növbəti növ tədbirlərin təşkili zamanı istifadə edilə bilər: idman, sərgi, konsert, əyləncə və digər tədbirlər. İstifadə edilmiş çevik texnologiyalar və adapitv interfeys sayəsində ARAMİS-i hər bir konkret müştərinin spesifik tələbləri və iş proseduralarına asanlıqla uyğunlaşdırmaq olar.


Əsas imkanları

ARAMIS işçi resurslarının idarə edilməsinin həyat dövrünü bütövlüklə əhatə edən altı moduldan ibarətdir:

registration

Qeydiyyat

Bu modul sayəsində tədbirin rəsmi internet-səhifəsində qeydiyyatdan keçmiş könüllülər lazımi anketi doldurur və gələcək intervü tarixini seçir.

interview

Intervülərin götürülməsi

Bu modul sayəsində könüllüləri avtomatlaşdırılmış SMS-paylama vasitəsilə intervüyə dəvət etmək, sorğu vərəqəsi əsasında intervü keçirmək və həmin intervünün nəticələrini qeydə almaq olur.

training

Treninqlər

Bu modul sayəsində treninqlər cədvəlini tərtib etmək, könüllüləri həmin treninqlərə dəvət etmək və onların iştirak təsdiqlərini qeydə almaq, həmçinin treninqlərdə iştirak statistikasını aparmaq olur.

scheduling

İşlər qrafikləri və Növbələr siyahısı

Bu modul sayəsində tədbirlə bağlı hər bir tarix və yerləşməyə dair iş qrafiklərini hazırlamaq, həmin qrafiklərə müvafiq növbə siyahılarını tərtib etmək olur.

Akkreditasiya və Uniforma

Bu modul sayəsində bütün heyət (ştat işçilər, könüllülər, podratçılar və s.) üçün müxtəlif daxilolma ixtiyarları və imtiyazlar təyin etmək, uniformaların paylanılmasını təşkil etmək olur.

reporting

Nəzarət buraxılış və Hesabatlar

Bu modul sayəsində tədbir yerləşmələrinə daxilolmanın növbələr siyahısına uyğun həyata keçirilməsini təmin etmək, heyət üçün lazımi ərzaq miqdarını hesablamaq və müvafiq hesabatlar formalaşdırmaq olur.


Uğurlu istifadə