Menyu

Portfolio


Back to products list button icon

İnsanı əməlləri ilə tanıyarlar. Budur bizim “əməllərimiz”. Buyurun, tanış olub bizi yaxından tanıyın.

Biznes-plaza üçün açar-təhvilli İT-infrastruktur

ESRA Biznes-mərkəzi A sinfinə aid, 6 mərtəbəli ofis binasıdır. Potensial müştərilərin cəlb olunması baxımından, sifarişçi üçün əsas amil binanın infrastrukturunun korporativ standartlar tələblərinə maksimum cavab verməsi idi.

Layihəyə inşaat mərhələsində qoşulan Kibrit, şəbəkə topologiyasından tutmuş server avadanlığına qədər, bütöv şəbəkə infrastrukturunun ümumi planını işləyib hazırlamış və tətbiq etmişdir. Dar zaman çərçivəsində icranın keyfiyyətinə dair yüksək tələblər komandamız üçün əsl sınaq olmuş; məhz iş prosesinin effektiv planlaşdırılması və ən yeni texnologiyaların tətbiqi bu sınaqdan uğurla çıxmağa imkan verdi.