Menyu

Fəlsəfə


Biz inanırıq. Çox şeyə. İnsan imkanlarının hədsizliyinə, əzm sayəsində gələn uğura, və həmçinin gördüyümüz işin faydalılığına. Lakin ilkin inamımız insanlarımızadır. Biz onlara sərmayə qoyuruq, və əsas sərmayəmiz – etibardır. Bu sərmayə özünü artıqlaması ilə doğruldur. Əminik ki, sərbəst təfəkkür və məsuliyyətin bəhrəsi təşəbbüskarlıq və yaradıcı yanaşmadır. Nəticə hər zaman gözləntilərimizi üstələyir – keyfiyyətli və vaxtında təhvil verilən layihələr, mürəkkəb tapşırıqların qeyri-standart həlli və son nəticə olaraq, sifarişçi məmnunluğu. Sizi fəlsəfəmizə inanmağa yox, onu sınamağa çağırırıq. İş başında.

“Azadlıq məsuliyyət nəzərdə tutur. Məhz bu səbəbdən insanların əksəriyyəti azadlıqdan qorxur.”

Bernard Şou